Zwroty i reklamacje

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza (wzorzec w pkt. 7.5) i wysłanie wybranym sposobem:

a. wiadomością e-mail, na adres: kontakt@feel-fit.pl

b. w formie pisemnej na adres:

NEWTRITION Sp. z o.o. sp.k.

ul. Płocka 5A

01-234 Warszawa

7.5. Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat: NEWTRITION Sp. z o.o. sp.k.; ul. Płocka 5A; 01-231 Warszawa
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...
– Adres konsumenta(-ów): ...
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

7.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot  powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zachowania terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwróci na poniższy adres:

NEWTRITION Sp. z o.o. sp.k.

ul. Płocka 5A

01-234 Warszawa

7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.9. Zwrotu należnych Państwu płatności dokonamy niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z tym zastrzeżeniem, że zwrot płatności nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas towarów lub dostarczeniu przez Państwa dowodu ich odesłania. Zwracane należności obejmują ceny nabytych towarów i koszt ich najtańszego sposobu dostawy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. NEWTRITION Sp. z o.o. sp.k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: kontakt@feel-fit.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl